Årsrapport

Sparebank1 Nord-Norge

Mens jeg jobbet i Rød Tråd sto jeg for produksjonen av årsrapporten for Sparebank1 Nord-Norge i mange år.

Produksjon på norsk, samisk og engelsk.