Infofilm

Remiks

Stort filmprosjekt jeg gjorde for Remiks da jeg jobbet på Rød Tråd i Tromsø.

Filmet med kamera, fjernstyrt helikopter og laget animeringer for å vise hvordan sorteringssystemet funker hos Remiks i Tromsø.