Markedsplaner

Norges Sjømatråd

Mens jeg jobbet på Rød Tråd i Tromsø hadde jeg ansvaret for produksjonen Markedsplanene for Norges Sjømatråd i mange år.