Bilderetusjering og trykk

Nordkraft

Jeg fikk oppdraget å lage 3 illustrasjoner, annonser og skilt for Medvindsmidlene. Illustrasjoner laget for idrett, kultur og en felles.

Takket være vindparken på Nygårdsfjellet gir Nordkraft en samfunnspakke per år til lokalsamfunnet i hele vindparkens levetid på 20 år.
Beløpet var 1 million kroner i 2012, vindparkens første driftsår. Fra og med 2013 er beløpet 400 000,- pr år fram til 2031 til kultur og idrett.