Trykk og foto

Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Produksjon av KB for Agenda Nord-Norge og Bedriftskompetanse.