Foto i dagslys

Ett år

Ett-års fotografering av min sønn, Noah. Fotografert i Botanisk Hage i Tromsø.

Det tradisjonelle bildet som gis til besteforeldre, olde- og tippoldeforeldre.